Hjem

Registreret revisionsvirksomhed

 

ARBEJDSOMRÅDER

RÅDGIVNING

 

 • Assistance ved køb og salg af virksomhed
 • Forældrekøb af fast ejendom
 • Hjælp til valg af virksomhedsform
 • Assistance ved stiftelse/omdannelse
 • Holdingkonstruktioner
 • Assistance ved eventuel skattefri virksomhedsomdannelse
 • Generationsskifte

LØBENDE OPGAVER

 

 • Bogføringsassistance
 • Assistance med lønafregning via Danløn
 • Assistance til e-conomic
 • Assistance til momsberegning og lønsumsafgiftsberegninger
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Assistance i forbindelse med skattesager
 • Assistance til forskudsopgørelser
 • Indberetning til offentlige myndigheder – Skat, Erhvervsstyrelsen osv.

REVISION OG REGNSKAB

 

 • Aktieselskaber (A/S)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Interessentskaber
 • Ejendomsregnskaber
 • XBRL-regnskaber
 • Selvangivelser
 • Assistance ved udarbejdelse af årsrapporter

Om

ALPHA REVISION v/ Søren Nymann

Jeg er en ung revisor - årgang 1958, som startede min karriere i revisionsbranchen i 1976, med en elevplads i et af landets mellemstore statsautoriserede revisionsfirmaer og jeg har siden arbejdet i såvel statsautoriserede som registrerede revisionsfirmaer indtil jeg i 1994, sammen med en kollega overtog det revisionsfirma, som vi begge var ansat i. Vi har herefter drevet virksomheden i fællesskab indtil udgangen af 2016, hvor vi opdelte virksomheden i to selvstændige revisionsvirksomheder.

 

Jeg blev registreret revisor i 1983 og har i min karrier betjent såvel små, mindre som mellemstore virksomheder, i stort set alle brancher.

Jeg har beskæftiget mig med alle almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et moderne revisionskontor, som eksempler kan nævnes skatte- og afgiftsrådgivning, budgettering, revision og udvidet gennemgang samt assistance med regnskabsudarbejdelse for såvel personlige virksomheder som aktie-, anpartsselskaber og IVS, køb og salg af virksomheder, generationsskifter osv.

Jeg sætter den personlige kontakt med kunderne i højsædet og jeg er af den klare opfattelse, at såfremt kemien ikke passer, så kommer der ikke noget godt ud af samarbejdet.

 

Kontakt

ALPHA REVISION v/ Søren Nymann

ALPHA REVISION v/Søren Nymann

registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr. 38 26 92 16

E-mail: alpha@alpharevision.dk

 

Tlf. 46 13 77 77

 
 
 

Copyright Alpha Revision v/ Søren Nymann